SALG OG LEVERINGSBETINGELSER

Salgs og leveringsbetingelser

Efterfølgende leveringsbetingelser er gældende medmindre der i kontraktforholdet konkret er indgået anden aftale.

Online-Backup.dk sørger for at den aftalte service er tilgængelig i hele aftaleperioden. Såfremt der er problemer, eller afbrydelser i tilgængeligheden, har Online-Backup.dk ansvar for hurtigst muligt at få servicen til at fungere tilfredsstillende igen.

Online-Backup.dk har ansvar for at supportere kunder med alle spørgsmål vedrørende backup-løsningen inden for rimelig tid. Normalt vil alle spørgsmål af normal karakter blive besvaret i dagtimerne på hverdage inden for 5 timer. Spørgsmål der ligger ud over support vedrørende backup vil blive besvaret mod betaling.

Kunden vil blive oplyst herom inden rådgivningens start.

Online-Backup.dk´s datacenter, er døgnovervåget og eventuelle fejl bliver rettet straks det er muligt.

Online-Backup.dk tillader backup af enhver form for information uden begrænsning af art eller indhold.

Online-Backup.dk er ikke ansvarlig for tab i forbindelse med tekniske nedbrud ved transmissionsadgang, fejlagtig opsætning af backupklient ved bruger eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med fejlagtig anvendelsen af systemet og er ikke ansvarlig ved slutbrugers manuelle sletning af enkeltdokumenter.

Online-Backup.dk er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndigheds foranstaltninger eller lignende.

Online-Backup.dk er ikke ansvarlig for tab af data i forbindelse med terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om Online-Backup.dk er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Online-Backup.dk funktioner. 

Kunder kan til enhver tid ændre en aftale til en anden type. Ændres aftalen til en dyrere løsning, vil en ekstraopkrævning blive tilsendt på pris-forskellen mellem den allerede forudbetalte aftale og den nye. Ønskes en billigere løsning, vil pengene for en allerede forudbetalt aftale ikke blive refunderet. Ændringer af aftaler koster ikke gebyr.

Kunden binder sig i den valgte periode. Opsiges abonnementet ikke min. 1 måned til den 1. i en måned før periodens udløb, bliver det automatisk fornyet. Online-Backup.dk forbeholder sig ret til via e-mail at kontakte kunder med informationer vedr. ændringer og relevante information i forbindelse med backupløsningen.

Online-Backup.dk kan med 1 måneds varsel opsige en aftale.

Et eventuelt resterende beløb af en forudbetalt abonnements-periode, vil herved blive refunderet. Dog kan Online-Backup.dk ved brud på forretnings-betingelserne ophæve den indgåede aftale uden varsel. I sådanne tilfælde er Online-Backup.dk ikke berettiget til at tilbagebetale en eventuelt forudbetalt abonnementsperiode.

 

 

 

Alle bestillinger af Backup løsninger kan til enhver tid opsiges med en måneds varsel til udløbet af en periode.

Alle ophør / opsigelser skal foregå pr. e-mail til Support@Online-Backup.dk og aftalens afbestilling bekræftes af Online-Backup.dk´s support. 

Betalingsbetingelser:

Hos os kan du betale på hjemmesiden eller betale via. faktura.

Beløbet for bestillingen trækkes først når vi sender dig når Online-Backup,dk aktiverer kundens konto. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det der er aftalt eller godkendt ved købet.

Alle angivne priser på prislisten er eksklusive moms.

Faktura forfalder til betaling netto kontant. Backupløsningen aktiveres kort efter bestillingen, Online-Backup.dk sender faktura pr. e-mail til kunde, overholdes betalingsfristen ikke vil løsningen blive deaktiveret til Online-Backup.dk har modtaget beløbet.

For at kunne bruge Online-Backup.dk skal der være etableret en Internetforbindelse til de maskiner, der skal tages backup af. Vi anbefales at man benytter min. 5 Mbit/s upload (sende hastighed).

Online-Backup.dk formidler løsninger til backup, genetablering og lagring af data. Kundens lagrede data hos os tilhører alene kunden.

Kunden er ansvarlig for installation af backupsoftwaren, herunder også eventuelle fejl der er sket i forbindelse med installationen. Foretages installationen af Online-Backup.dk support eller af en Online-Backup.dk partner, så vil den udførende part altid have ansvaret for eventuelle fejl der er sket i forbindelse med installationen, dog er det kundens ansvar at den server/pc mm. er kørende og opdateret.

Det er kundens ansvar at der tages backup af de rigtige data, også selvom Online-Backup.dk support, eller Online-Backup.dk partnere opsætter systemet.

Det er kundens ansvar at opbevare krypteringsnøglen, da den skal bruges til gendannelse af data.

Online-Backup.dk kontrollerer ikke driften af den daglige backup (med mindre andet er aftalt), kunden skal selv kontrollere den tilsendte mail og reager på en evt. fejl, så den kan blive rettet. 

Kunden er ansvarlig for at teste, genetablering af data med jævne mellemrum. 

Værneting

Enhver tvist eller uoverensstemmelse der måtte forekomme som ikke kan løses i mindelighed mellem

kunden og Online-Backup.dk, skal afgøres efter dansk ret ved retten i Aalborg

 

Online Backup ApS
Lille Bygaden 9
9000 Aalborg

 Tlf.: +45 7711 1212
Email: support@online-backup.dk
CVR-nr.: 32056873